نام و نام خانوادگي: حسین محققی
شماره تلفن: 09127582316
ایمیل: hmz_1405@yahoo.com
متن پيام:
سلام
دوستان عزیزم ، نوروز باستانی تان مظفر ، دلتان به نور خدا منور ،مشامتان به شمیم بهار معطر، عیدتان مبارک حسین محققی